6 znakov mobinga na delovnem mestu

16
Mobing na delovnem mestu

Mobing se pri nas najpogosteje prevaja kot trpinčenje na delovnem mestu. Zakon o delovnih razmerjih to definira kot vsako ponavljajočo se ali sistematično, graje vredno ali očitno negativno in žaljivo ravnanje ali vedenje, usmerjeno proti posameznim delavcem na delovnem mestu ali v zvezi z delom.

Mobing je torej dolgotrajna in sistematična oblika nasilja zoper (so)delavca. Praviloma gre v tem primeru za psihično nasilje. Ključni cilj naj bi bil osamitev žrtve, škodovanje njenemu dostojanstvu, ugledu in položaju, posledično tudi izgon z delovnega mesta.

Najpogosteje trpinčijo nadrejene osebe, ki s tem zlorabljajo svojo položajno moč. Seveda so znana tudi trpinčenja med hierarhično enakimi sodelavci ali ko skupina podrejenih trpinči svojo vodjo.

Trpinčenje zaposlenega
Zaposleni so najpogosteje trpinčeni s strani svojih nadrejenih.

V nadaljevanju si poglejmo nekaj najbolj tipičnih znakov mobinga med vodjo in podrejenim. Nato sledijo nasveti, kako primerno ukrepati. Če ste se ali se boste sami znašli v podobni situaciji, boste vsekakor morali ukrepati. Zavedati se morate, da dlje kot boste čakali, slabše bo.

Očitni znaki mobinga vodje nad podrejenim

Najpogostejši in zelo očitni znaki mobinga, ki ga nadrejeni vrši nad zaposlenim, so:

  1. Kričanje in poniževanje.
  2. Degradiranje na nižje delovno mesto.
  3. Nalaganje dodatnih nalog, in to brez kakršnih koli utemeljitev oziroma pojasnjevanj.
  4. Prejemanje spletne pošte med vikendom ali v času počitnic oz. dopusta. V njej piše, da je delo treba opraviti takoj.
  5. Stalno nezadovoljstvo, nerganje in kritiziranje nad sicer dobro opravljenim delom.
  6. Odvzetje določenih nalog zaradi neutemeljenih nesposobnosti.

Kako ukrepati v primeru mobinga?

Če menite, da tudi sami na delovnem mestu s strani svojega šefa ali drugih sodelavcev doživljate mobing oziroma trpinčenje, je pomembno, kako boste ukrepali. Najbolje je, da si vsako nasilno dejanje zabeležite. V posebno beležko si zapišite, kdo je povzročil trpinčenje, kdaj se je to zgodilo, kje, ali so bile na kraju dogodka še kakšne priče. O trpinčenju se pogovorite z vsaj eno osebo iz kolektiva, ki ji najbolj zaupate. To je lahko tudi sindikalni zaupnik, ki vam bo ponudil podporo pri iskanju primerne rešitve.

Poiščite tudi pravni nasvet. Na voljo so brezplačna svetovanja, ki jih nudijo sindikati. Obrnite se še na druge oblike pomoči, na primer na pomoč in svetovanje psihologa, pomoč nevladne organizacije ali obisk pri zdravniku.

Poskrbite tudi za dobro psihofizično kondicijo. Čim več se gibajte v naravi in se ukvarjajte z aktivnostmi, ki vas najbolj sproščajo in umirjajo. Pričnite razmišljati o iskanju druge zaposlitve, zlasti če na sedanjem delovnem mestu ne vidite več možnosti za normalno opravljanje dela.

Ne glede na to, kako boste ukrepali v primeru mobinga, je bistveno, da se zavedate, da nihče nima pravice, da vi postanete njegova žrtev.

DELI
Life at Night je spletni portal, na katerem so zbrani prispevki z različnih področij. Na njem boste izvedeli vse o urejanju doma in vrta, lepoti in zdravju, internetu in računalništvu, poslu in financah, pa tudi o športu in prostočasnih aktivnostih.